Thông tin bài hát

view more

[Beat] Liên Khúc: Bài Học Đầu Tiên, Bụi Phấn, Ngày Đầu Tiên Đi Học Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Ca sỹ: Đội NT NTN TP (Đội Nghệ Thuật Nhà Thiếu Nhi Thành Phố)

Thể loại: Nhạc Bạn Bè - Trường Lớp