Thông tin bài hát

view more

[Beat] Liên Khúc: Ngày Đầu Tiên Đi Học, Bụi Phấn, Bài Học Đầu Tiên - (Bản Phối Chuẩn Nhất) Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Ca sỹ: Nhóm Con Gái, Tốp Ca Thiếu Nhi

Thể loại: Nhạc Bạn Bè - Trường Lớp