Thông tin bài hát

view more

[Beat] Qua Miền Tây Bắc Giá bán: 200,000đ - 10 $

Giá bán: 200,000đ - 10 $

Ca sỹ: Đức Tuấn, Hoàng Bách, Lê Anh Dũng

Thể loại: Nhạc Đỏ - Tiền Chiến - Cách Mạng