Thông tin bài hát

view more

[Beat] Tạ Ơn Từ Phụ Giá bán: 200,000đ - 10 $

Giá bán: 200,000đ - 10 $

Ca sỹ: Ngọc Huyền Châu, Châu Thanh

Thể loại: Nhạc Vàng - Trữ Tình