Sản Phẩm Của Khách Hàng

Sản Phẩm Của Khách Hàng

Các sản phẩm âm nhạc khách hàng đã đặt hàng (Phối Mới hoặc Remake) được thực hiện bởi chúng tôi sẽ được đăng tại đây. Để khách hàng có thể tham khảo phong cách âm nhạc, cũng như chất lượng Phối nhạc Beat mới cho sáng tác riêng hoặc đặt phối mới theo phong cách khác hoàn toàn từ những bài có sẵn - của chúng tôi.